Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot in Jette


Du côté de la Grotte
En juillet et août 2022, la messe de 18h00 est supprimée.

Article du journal Dimanche n° 27 du 15 août 2021 à télécharger ici.


Kleine gids voor de bezoeker
Audiogidsen zijn gratis beschikbaar aan de winkel om de geschiedenis en de bijzonderheden van het grotdomein te ontdekken.
De grotkapel
Volgens de Franse priester, theoloog en filosoof Maurice Bellet kan je bidden op vele manieren. Hij noemt er niet minder dan zeventien, en soms bidden we zonder dat we het zelf beseffen. 
Rondwandelen in een kerk is er zo één, “zonder aan wat dan ook te denken, je blik laten ronddwalen, de stenen horen zingen, de plaats laten spreken… En dan, na enige tijd, weggaan, zonder haast.” 
Naar Maurice BELLET, « Dix-sept manières de prier sans en avoir l’air. » In Cahiers pour croire aujourd’hui, nr 131, november 1993.

Beste bezoeker, houd deze woorden in gedachte terwijl u rondwandelt in de kapel. Vergeet even uw zorgen en sta open voor al het mooie dat zich hier aanbiedt in alle eenvoud. 
De prachtige glasramen aan weerszijden van de kapel geven aan het binnenvallende licht een warme en rustgevende glans. U zult er Bijbelse taferelen in herkennen uit het leven van Maria en Jezus. Open uw hart en geest voor de boodschap van hoop en vertrouwen die ze uitstralen, ook voor u. 
Ga verder tot achter het altaar. Al bij het binnenkomen had u de grote in steen gehouwen sculptuur van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Bernadette opgemerkt, en het is indrukwekkend om er nu vlakbij te staan. Weet u tevens omringd door de verschillende heiligen afgebeeld in de glasramen. Ook zij zijn ons voorgegaan op de moeilijke weg des levens en spreken nu voor ons ten beste bij God. 
Niet alleen Jezus en Maria verwelkomen u hier. Ook de Heilige Jozef nodigt u uit tot gebed. Misschien valt het u op dat hij het is die het kindje Jezus draagt, en niet Maria. Maar als Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes wordt Maria afgebeeld met Bernadette. Beiden echter roepen ons op om door het bidden van de rozenkrans dichter tot Jezus te komen. 
Sta tevens even stil bij de standbeelden van de Heilige Theresa van Lisieux, de Heilige Antonius en de Heilige Rita, ware het maar om mijmerend de kaarsjes te aanschouwen die andere bezoekers hebben aangestoken. Moge dit bij u een gevoel van verbondenheid opwekken. Ook zij zijn kwetsbare mensen die hier troost, hoop en vrede zijn komen zoeken. 
Uw gebedsintenties kan u in de daarvoor voorziene bus steken. Ze zullen vermeld worden tijdens het rozenhoedje dat elke zondag wordt gebeden om 15 u. 

De Grot 
De grot van Jette vertoont veel gelijkenis met die van Lourdes. Onder het Mariabeeld ligt bovendien een authentieke steen afkomstig van de Grot van Massabielle. 
Deze grot werd opgetrokken door aannemer Grégoire. De rotsconstructies zijn het werk van de heer Moens. 
Binnenin bevindt zich het altaar in marmer met het wapenschild van België en de initialen van koning Albert I en koningin Elisabeth, die het hebben geschonken. 
Let op de mooie bloemen die het voorplein opfleuren. Ze worden regelmatig verzorgd door enkele Congolese dames van het Marialegioen. Ze onderhouden ook de rest van de Grot, alsook de kapel, en het is dankzij hun vrijwillige inzet dat alles er zo fris en netjes uitziet.
Binnenin de grot zal u getroffen worden door de vele foto’s, boodschappen, gebedsintenties en woorden van dank die bedevaarders aan Maria hebben toevertrouwd. En net zoals in Lourdes, wordt ook hier de grot verlicht door vele brandende kaarsjes. 

Het grotdomein
De grot is omgeven door een mooie, grote tuin met bomen waarvan sommige eeuwenoud zijn, struiken en een variatie aan bloemen en planten. Rond de vijver bevinden zich vijftien kapelletjes met de mysteriën van de rozenkrans en verderop veertien andere kapelletjes met de kruiswegstaties. 
Ook in het domein vindt u vaak brandende kaarsjes en bloemen voor de beelden van de Heilige Jozef, de Heilige Marguerite-Marie Alacoque, de Heilige Familie en het Heilig Hart van Jezus. 
U kunt er rustig wandelen langs de aangelegde paadjes om te bidden, te mediteren of om gewoon te genieten van Gods natuur.

Bidden in de Grot
Het domein is overdag toegankelijk voor gebed en bezinning.

Katholieke eucharistische vieringen :
  • Parochiale mis in het Frans tijdens de week: van maandag tot en met zaterdag om 09 uur en van maandag tot en met vrijdag om 18 uur.
  • Parochiale mis in het Frans voor de overleden: vrijdag om 18 uur.
Zondagsviering van de Orthodoxe Armeense gemeenschap: zondag om 10 uur.

Feestelijke mariale vieringen :
  • Op 11 februari (datum van de eerste verschijning van de Maagd Maria aan Bernadette) om 09 uur en de eerste zondag die volgt om 15 uur.
  • Opening van de maand mei (Mariamaand) op 1 mei. Rozenkrans om 14.30 uur en plechtige mis om 15 uur met aanbiddingsmoment en zegen van het Heilig Sacrament.
  • Maria Hemelvaart: fakkeltocht op 14 augustus om 21 uur.
  • Maria Hemelvaart: plechtige mis op 15 augustus om 15 uur.
  • Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans: eerste zondag van oktober om 15 uur.
  • Onbevlekte ontvangenis op 8 december om 09 uur en de zondag die het dichtst valt om 15 uur.
  • De andere mariale feesten worden op de kalenderdag om 09 uur gevierd (zondag om 15 uur).

Een historische terugblik
Dit informatief gedeelte is vooral gebaseerd op een archiefstuk van de Grot geschreven door Maurice Peeters, medestichter van de vzw “De Vrienden van het Mariaal Domein van de Grot” en erelid van het comité.

Een nieuwe parochie in de wijk Pannenhuis 
De huidige kapel is het vroegere kerkje van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes die op vraag van kardinaal Mercier door priester Swalus in 1913 werd opgericht en ingezegend op de 12 oktober van hetzelfde jaar.  
Tot 1924 was het een dochterparochie van Onze-Lieve-Vrouw van Laken. Daarna is het een zelfstandige parochie geworden.  
Omdat de wijk zich doorheen de jaren aanzienlijk ontwikkeld had, werd de kerk te klein. Juist voor de Tweede Wereldoorlog liet priester Swalus plannen ontwerpen voor de bouw van een nieuwe parochiekerk. Helaas overleed hij in 1943 en heeft hij de voltooiing van zijn project niet mogen meemaken. Priester Kuyl nam de fakkel van hem over. Het was zijn grootste wens om het werk van zijn voorganger tot een goed einde te brengen.  
Op 9 mei 1948 werd op de aangekochte grond van de Charles Woestelaan de eerste steen gelegd van de nieuwe Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk, en op 10 oktober 1954 werd ze ingewijd door kardinaal Suenens.

Het ontstaan van de grot tijdens de Eerste Wereldoorlog 
Vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog trok het toen nog kleine kerkje veel mensen aan die Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om bijstand kwamen smeken voor de soldaten. Op paasmaandag 1915 waren er meer dan vierduizend bedevaarders komen opdagen. Priester Swalus zag zich genoodzaakt om deze menigte te onthalen op een stuk braakgrond naast de kerk. Nog dezelfde dag besliste hij om hierop een grot te laten oprichten. Op 14 juli werd de eerste steen gelegd. En op 15 augustus 1915, in aanwezigheid van eerwaarde vader Harveng, grootpredikant van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes, woonden twintigduizend bedevaarders de inhuldiging bij door kardinaal Mercier.  
Het domein zoals we het nu kennen werd doorheen de jaren in meerdere fasen gerealiseerd, Eerst werd er een kerk gebouwd voor de nieuwe parochie. Nadien werd de Grot geconstrueerd, sterk gelijkend op de originele Lourdesgrot. Tenslotte in 1930, dank zij een royale gift, werd een aanpalend terrein aangelegd tot een domein met rozenkranskapellen en een volledige kruisweg.  
Vanaf het interbellum werd het domein door alle Brusselaars sterk gewaardeerd en was het snel een gewoonte om naar het Grotteke te komen voor een rustige wandeling te maken. 
 
De grot gered van de afbraak 
De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot te Jette verwierf snel een grote bekendheid bij de Brusselse christenen en de bedevaarders waren talrijk. 
In de jaren ’70-80’ verminderde echter de aandacht voor het domein zodanig dat er in 1982 zelfs een tendens was in Jetse kerkelijke en politieke kringen om het domein een andere bestemming te geven. Gelukkig volgde er door vele gelovigen gehecht aan hun Grotteke, een protestactie waarbij ruim vierhonderd handtekeningen werden verzameld. Dank zij dit onverhoopt succes sloegen in 1988 enkele parochianen de handen moedig in elkaar en richtten de vzw “De Vrienden van het Mariaal Domein van de Grot” op. Hun hoofddoel was de Mariacultus te bevorderen zowel bij Nederlandstaligen als Franstaligen. Met veel toewijding hebben ze het domein opgeknapt en het is dankzij hun onbaatzuchtige inzet dat de grot haar uitstraling van weleer heeft teruggevonden. 

De Grot vandaag
Actueel wordt het beheer van het domein zowel als de spirituele activiteiten voornamelijk door vrijwilligers gedragen. De spirituele animatie wordt voorgezeten door een rector in medewerking met een pastorale ploeg en de parochie, Er bestaat ook een bijzondere aandacht voor de bevriende christelijke kerkgemeenschappen. Het dagelijks materiele beheer van de site wordt waargenomen door een voorzitter van het tijdelijke met zijn beheerdersploeg, die zelf deel uitmaken van een overkoepelend orgaan: de vzw der Pastorale Werken van Brussel West (VPW).


Eeuwfeest van de Grot, 1915-2015
Multiculturele mis van 9 augustus 2015, uitgezonden in Eurovisie (VRT versie).
Dezelfde webcast zonder commentaar
Opening van de festiviteiten op 1 mei 2015 :
Televisieverslag van BX1 (4 mei 2015).
Verslag van Félicien Thiry, (2 mei 2015).
Taal van de pagina : 
Praktische inlichtingen
Lokalisatie
Léopold I-straat, 296 in 1090 Jette
Het domein is overdag toegankelijk voor gebed en bezinning.

Bereikbaar met het openbaar vervoer :
     tram : 51 (halte Woeste)
     bus : 53 (halte Rechtschapenheid)
Contact
pastoor Philippe Nauts, rector,
          0478/911.257,
          ph.nauts[at]upolivier.be
De winkel
Rechts van de kapel staat de winkel die verschillende artikels aanbiedt ter ondersteuning van de toewijding: kaarsen, novenen, gebedenboeken... en ook een kleine boekhandel met de mogelijkheid om boeken en artikels te bestellen.

De openingsuren zijn
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag : 10:00 - 17:00.
Zondag: 11:00 - 17:00.
Gesloten op maandag. 

Telefoon : 02 420 07 75

Steun
Ter gelegenheid van uw bezoek en als u wilt, kan u onze werking ondersteunen om zo het onderhoud van de kapel en het ganse domein te garanderen. U kan een storting doen op: 
BE61 4370 1732 2117 
 van de VPW BRUSSEL-WEST VZW 980 GROT VAN JETTE 
Hartelijk dank! 

Laat een kaars branden : 
De organisatie en het onderhoud van de Grot en het domein worden volledig ondersteund door vrijwilligers. Aangezien we hiervoor geen beroep kunnen doen op subsidies, is de verkoop van kaarsen een belangrijke financiële bron voor ons. 
 Daarom vragen wij u enkel onze kaarsen te branden aan de Grot. Ze zijn verkrijgbaar in de kapel in de grot en de winkel.